Ширвиндт А.А. Опережая некролог. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. – 232 с., ил.